កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
  • Load image into Gallery viewer, កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
  • Load image into Gallery viewer, កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
  • Load image into Gallery viewer, កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
  • Load image into Gallery viewer, កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន
  • Load image into Gallery viewer, កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន

កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

MCE-05-0071
កៅអីកំដរអ្នកជំងឺកាច់ធ្វើគ្រែបាន 
ទំហំកៅអីដំឡើងជាគ្រែហើយ: 185x76x59cm
ទំហំកៅអី: N/A cm
ទំហំពេលបត់ទៅជាកៅអី: 68x76x59cm
ទ្រទំម្ងន់បាន:100kg
ទំម្ងន់កៅអី: N/A kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើប