គ្រែដៃបីអូតូប្រើភ្លើងVVIP Three-function Electric Bed VVIP

គ្រែដៃបីអូតូប្រើភ្លើងVVIP Three-function Electric Bed VVIP

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែដៃបីអូតូប្រើភ្លើងVVIP Three-function Electric Bed VVIP
MCE-01-0017
មុខងារមានដូចជា:
√ មានបង្កាន់ដៃ4 ធ្លាក់អូតូ
√ មានកង់រុញ4គ្រាប់មាំហើយស្ងាត់ល្អ
√ ចុចអោយអង្គុយ
√ ចុចអោយគេងត្រង់
√ ចុចអោយលើកជើងឡើង
√​ ចុចសារ៉េកម្ពស់ឡើងចុះបានា
√ មានពូកមួយ(មិនជ្រាបទឹក)
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំ: ទទឹង 1m xបណ្ដោយ 2.12m x កម្ពស់0.46 - 0.73m

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ

 

របៀបប្រើប្រាស់គ្រែ