គ្រែដៃពីរអូតូប្រើភ្លើង Two Crank Auto Patient Bed

គ្រែដៃពីរអូតូប្រើភ្លើង Two Crank Auto Patient Bed

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែដៃពីរអូតូប្រើភ្លើង Two Crank Auto Patient Bed
មុខងារមានដូចជា:
MCE-01-0015
√ មានតុបាយ
√ មានបង្កាន់ដៃសងខាងអាចបត់ចុះឡើងបាន
√ មានដងព្យួរសារ៉ូម
√ មានកង់រុញ4គ្រាប់
√ ចុចអោយអង្គុយ
√ ចុចអោយគេងត្រង់
√ ចុចអោយលើកជើងឡើង
√ មានពូកមួយ(មិនជ្រាបទឹក)
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំ: បណ្តោយ 2​m x ទទឹង0.9m x កំពស់ 0.55m

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ