គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed
គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed
គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed
គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed
គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed

គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ Home Nursing With Wheelchair Bed

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

 

គ្រែពហុជំនាញមានរទេះរុញ
Home Nursing With Wheelchair Bed
MCE-01-0009
មុខងារមានដូចជា:
√ អាចធ្វើជារទេះរុញបាន
√ មានតុបាយ
√ មានបង្កាន់ដៃសងខាងអាចបត់ចុះឡើងបាន
√ មានដងព្យួរសារ៉ូម
√ មានកង់រុញ4គ្រាប់
√ រវៃអោយអង្គុយ
√ រវៃអោយគេងត្រង់
√ រវៃអោយលើកជើងឡើង
√ មានកន្លែងដាក់កន្ថោរ
√ មានកន្ថុនកក់សក់
√​ អាចលាងជើងបាន
√ មានពូក
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំគ្រែៈ បណ្តោយ 2.1​m x ទទឹង1.06m x កំពស់ 0.62m
ទំហំរទះរុញៈ បណ្តោយ 0.9​m x ទទឹង0.54m x កំពស់ 0.62m
ទ្រទំងន់បាន200Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ