គ្រែពហុជំនាញអូតូប្រើភ្លើងVIP 110CM Home Nursing Auto Bed VIP 110CM

គ្រែពហុជំនាញអូតូប្រើភ្លើងVIP 110CM Home Nursing Auto Bed VIP 110CM

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែពហុជំនាញអូតូប្រើភ្លើងVIP 110CM Home Nursing Auto Bed VIP 110CM
MCE-01-0012
មុខងារមានដូចជា:
√ មានតុបាយ
√ មានបង្កាន់ដៃសងខាងអាចបត់ចុះឡើងបាន
√ មានដងព្យួរសារ៉ូម
√ មានកង់រុញ4គ្រាប់
√ ចុចតេឡេអោយអង្គុយ
√ ចុចតេឡេអោយគេងត្រង់
√ ចុចតេឡេអោយលើកជើងឡើង
√ មានកន្លែងដាក់កន្ថោរ
√ មានកន្ថុនកក់សក់
√​ អាចលាងជើងបាន
√ មានពូកមួយ(មិនជ្រាបទឹក)
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំ: បណ្តោយ 2​m x ទទឹង1.1m x កំពស់ 0.55m
***ដាច់ភ្លើងក៏អាចប្រើបាន

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ