គ្រែពិនិត្យរោគស្ត្រី Gynecology Bed

គ្រែពិនិត្យរោគស្ត្រី Gynecology Bed

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែពិនិត្យរោគស្រ្តី
Gynecology Bed
MCE-01-0006
មុខងារមានដូចជា:
√ កាច់អោយគេងត្រង់
√ កាច់អោយអង្គុយបាន
√ មានកន្លែងដាក់ធុងសម្រាម
√ មានជណ្តើរឡើង
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំពេលដាក់អង្គុយ: បណ្តោយ 1.07m x ទទឹង0.6m x កម្ពស់1.37m
ទំហំពេលកាច់គេងត្រង់: បណ្តោយ 1.72m x ទទឹង0.6m xកម្ពស់0.8m
អាចផ្អែកខ្នងបាន: 0-45°Degree
អាចទំលាក់ផ្នែកជើងបាន: 0-90°Degree
មានធុងសម្រាម​និងមានជណ្តើរជាន់ឡើង

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ