គ្រែមើលថែមនុស្សចាស់អភិជន Home Nursing Luxury Bed 130CM

គ្រែមើលថែមនុស្សចាស់អភិជន Home Nursing Luxury Bed 130CM

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែមើលថែមនុស្សចាស់អភិជន Home Nursing Luxury Bed 130CM


- ទំហំ: បណ្តោយ 2.1​m x ទទឹង1.3m x កំពស់ 0.5m
- កន្ថោរអូតូ
- ផ្អៀងឆ្វេងស្តាំងទាំងផ្នែកជើង
- អង្គុយអត់ក្តោបខ្នង ឡើងផ្នែកគូទការពារធ្លាក់
- ដាច់ភ្លើងក៏អាចប្រើបាន

H/P: 011/068/081 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99
#រទេះរុញ#គ្រែពហុជំនាញ#គ្រែអ្នកជំងឺ#កន្ថោរ #ឈេីច្រត់