គ្រែសង្រ្គោះបន្ទាន់VIP Emergency Stretcher Trolley VIP

គ្រែសង្រ្គោះបន្ទាន់VIP Emergency Stretcher Trolley VIP

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

គ្រែសង្រ្គោះបន្ទាន់VIP
Emergency stretcher trolley VIP
MCE-01-0007
មុខងារមានដូចជា:
√ កាច់អោយគេងត្រង់
√ កាច់អោយអង្គុយបាន
√ អាចទំលាក់ឬដំឡើងកំពស់បាន 0.3m
√ មានដងព្យួរសារ៉ូម
√ មានប័ណ្ណធានាជូន
ទំហំ: បណ្តោយ 1.9​m x ទទឹង0.72m x កំពស់ 0.515m/0.8m

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ