ឈើច្រត់ជើងបួនជ័រT បៃតង

ឈើច្រត់ជើងបួនជ័រT បៃតង

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ឈើច្រត់ជើងបួនជ័រT បៃតង

MCE-04-0004

ទំងន់ទំនិញ 0.6Kg
កំពស់ 75-98 cm

H/P: 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99
www.lysupply99.com
#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ