ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)បត់បាន

ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)បត់បាន

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

MCE-04-0019

ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)បត់បាន

ដំឡើងហើយកម្ពស់: 97-157CM ទទឹង20CM

បត់ហើយប្រវែង​ 53CMទទឹង 20CM

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើប