ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)ពណ៌ទឹកប៊ិច
ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)ពណ៌ទឹកប៊ិច
ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)ពណ៌ទឹកប៊ិច

ឈើច្រត់ជើងមួយ(មួយគូ)ពណ៌ទឹកប៊ិច

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ឈើច្រត់ជើងមួយ

-ទទឹង 20cm

-កម្ពស់ 115-135cm

-មានលក់មួយចំហៀង និងបោះដុំ

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99