តុបាយចល័តVIP(តូច) Food table VIP small
តុបាយចល័តVIP(តូច) Food table VIP small

តុបាយចល័តVIP(តូច) Food table VIP small

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

តុបាយចល័តVIP(តូច) Food table VIP small

MCE-05-0003

ទំហំ 78 x 40 cm
កំពស់ 80 - 111 cm
ទ្រទំងន់ 10KG

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99