បង្កាន់ដៃចានបង្គន់

បង្កាន់ដៃចានបង្គន់

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

MCE-05-0065

បង្កាន់ដៃចានបង្គន់

ទំហំបណ្ដោយ47cmxកម្ពស់16cmxទទឹង38cm

អាចទ្រទម្ងន់បាន150kg

ទម្ងន់ទំនិញ 4kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើប