បង្កាន់ដៃរៀនដើរមានហ្វាំងមានកង់4
បង្កាន់ដៃរៀនដើរមានហ្វាំងមានកង់4
បង្កាន់ដៃរៀនដើរមានហ្វាំងមានកង់4

បង្កាន់ដៃរៀនដើរមានហ្វាំងមានកង់4

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

បង្កាន់ដៃរៀនដើរមានហ្វាំងមានកង់4

MCE-04-0021

បត់់អោយតូចបាន
សារ៉េកំពស់បាន 110-120CM
បណ្តោយ54*ទទឹង 52
ទំងន់ទំនិញ: 4.82Kg
ទ្រទំងន់បាន: 100Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99