ពូកខ្យល់ការពាររលាកស្បែកគ្រែពហុជំនាញប្រើដៃAir mattress

ពូកខ្យល់ការពាររលាកស្បែកគ្រែពហុជំនាញប្រើដៃAir mattress

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ពូកខ្យល់ការពាររលាកស្បែកគ្រែពហុជំនាញប្រើដៃAir mattress

MCE-05-0024

ទំហំ បណ្តោយ 200 x ទទឹង90cm
អាចផ្ទុកអ្នកជំងឺទំងន់135KG
មានសម្លេងស្ងាត់ល្អ
អាចដាក់លើគ្រែគ្រប់ប្រភេទ
ផ្លាស់ប្តូរចន្លោះខ្យល់កុំអោយរលាក

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99