ម៉ាស៊ីនលើកអ្នកជំងឺមានកន្ថោរ
ម៉ាស៊ីនលើកអ្នកជំងឺមានកន្ថោរ

ម៉ាស៊ីនលើកអ្នកជំងឺមានកន្ថោរ

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ម៉ាស៊ីនលើកអ្នកជំងឺមានកន្ថោរ

MCE-02-0022

ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនងាយស្រួលយកអ្នកជំងឺចេញចូល

មានកន្ថោរ​​ និង​ អាចងូតទឹកបាន

មានកង់បួនងាយស្រួលរុញបន្លាស់ទី។
ទំហំដំឡើងហើយ: បណ្តោយ 74cm* ទទឹង 53cm *
កំពស់ 82-101cm
ទំហំកៅអី: 47cm*40cm កំពស់កៅអី: មានប៊ូមឡើងចុះ
អាចទ្រទំងន់អ្នកជំងឺដល់150kg