រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)
រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)
រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)
រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)

រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

MCE-02-0034

រទេះជំនួយការដើរមានកៅអីនិងកន្រ្តក (ពណ៌ទឹកប៊ិច)

ជាប្រភេទមានហ្រ្វាំនិងអាចទាញទម្លាក់អោយនៅនឹងមួយកន្លែង

មានកន្លែងអង្គុយជាប្រភេទពូកនិងកន្លែងផ្អែកជាអេពុង

អាចសារ៉េឡើងចុះបានតាមកម្ពស់

មានកន្រ្តកដាក់អីវ៉ាន់

ធំទូលាយនិងមាំ អាចបត់ទៅជាតូចដាក់តាមឡានលក្ខណៈគ្រួសារបាន៕ 

ទំហំដំឡើងហើយ:បណ្ដោយ 71CMXទទឹង59CMXកម្ពស់92CM ទំហំបត់ហើយ:បណ្ដោយ32CMXទទឹង59CMXកម្ពស់81CM ទំហំកៅអី:31CMX46CMX55CM ទម្ងន់រទេះ N/A.KG អាចទ្រទម្ងន់អ្នកជំងឺ100KG

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99

#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើប