រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន
រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន
រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន
រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន

រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះជំនួយដើរដាក់កង់ក៏បានអត់ក៏បាន 

MCE-02-0036

ទំហំដំឡើងហើយ: បណ្តោយ57 *ទទឹង65cm*កំពស់80-97cm
ទំហំបត់ហើយ: បណ្តោយ57cm*ទទឹង30cm*កំពស់86-99cm
ទំហំកៅអី: 24cm*37cm * កំពស់កៅអី48-55cm
ទំងន់រទេះ 7Kg
អាចទ្រទំងន់អ្នកជំងឺដល់100Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99