រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL
រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ)  wheelchair sleep JL

រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ) wheelchair sleep JL

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញគេងបាន JL (មានកន្ថោរ​) ​​​   wheelchair sleep JL

MCE-02-0027

មានកន្ថោរ , គេងបាន , មានខ្នោយ
ទំហំដំឡើងហើយ: បណ្តោយ120cm*ទទឹង68cm*កំពស់120cm
ទំហំបត់ហើយ: កំពស់90cm*បណ្តោយ120cm*ទទឹង30cm
ទំហំកៅអី: 46cm*42cm កំពស់កៅអី 52cm
ទំងន់រទេះ 20Kg
អាចទ្រទំងន់អ្នកជំងឺដល់100kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ