រទេះរុញអូតូកង់ធំ សាកភ្លើងជិះបាន 20KM

រទេះរុញអូតូកង់ធំ សាកភ្លើងជិះបាន 20KM

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញអូតូកង់ធំ សាកភ្លើងជិះបាន 20KM

MCE-02-0004

សាកភ្លើងអគ្គិសនី(អាចប្រើធម្មតាបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាគុយ)

កន្លែងបញ្ជាអាចដាក់ឆ្វេងស្ដាំបាន

បង្កាន់ដៃទាំងសងខាងអាចដោះអោយអ្នកជំងឺចូលបាន

មាំនិងទ្រទម្ងន់បានរហូតទៅដល់120kg

អាចបត់ទៅជាតូចដាក់ឡានលក្ចណៈគ្រួសារបាន៕

 

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើប