រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ

រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញអូតូគេងបានប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
-គេងបាន និងលើកជើងឱ្យស្មើ
-អាចបត់ដាក់ឡានបាន
-ទំហំដំឡើងរួច​ : បណ្តោយ106cm x ទទឹង63cm x កម្ពស់​123cm
-អាគុយស្ងួតប្រភេទLithium battery ទម្ងន់ស្រាល ហើយប្រើប្រាស់បាន15គីឡូម៉ែត្រ
-អាចកាច់អោយប្រើធម្មតាបាន​​​មិនចាំបាច់ប្រើអាគុយ
-អាចទ្រទម្ងន់អ្នកជំងឺដល់ 150Kg

-មានប័ណ្ណធានា

ទំនាក់ទំនងបន្ថែមតាមរយះ:
H/P: 011/068/081 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99
www.lysupply99.com

#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត