រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ

រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញអូតូប្រើអាគុយ ជិះបាន15គីឡូម៉ែត្រ
-អាចបត់ដាក់ឡានបាន
-មានតេឡេបញ្ជាដៃ
-អាគុយស្ងួតប្រភេទLithium battery ទម្ងន់ស្រាល ហើយប្រើប្រាស់បាន15គីឡូម៉ែត្រ
-អាចកាច់អោយប្រើធម្មតាបាន​​​មិនចាំបាច់ប្រើអាគុយ
-មានប័ណ្ណធានា


ទំនាក់ទំនងបន្ថែមតាមរយៈ
H/P: 011/068/081 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99
www.lysupply99.com

#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត