រទេះរុញLY2

រទេះរុញLY2

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញLY2

មុខងារមានដូចជា: 
 √ ទំហំ៖ បណ្តោយ97cm* ទទឹង68cm*​ កម្ពស់88cm
 √ អាចបត់ឱ្យតូច ដាក់ចូលឡានបាន
 √ ទំហំកៅអី៖ បណ្តោយ43cm* ទទឹង46cm*​ កម្ពស់48cm
 √ ទម្ងន់រទេះ៖ 14kg
 √ អាចទ្រទម្ងន់បាន 100kg
 √ មានប័ណ្ណធានាជូន

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99