រទេះរុញគេងបានមានកន្ថោរ Wheelchair can sleep
រទេះរុញគេងបានមានកន្ថោរ Wheelchair can sleep

រទេះរុញគេងបានមានកន្ថោរ Wheelchair can sleep

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញគេងបានមានកន្ថោរ

MCE-02-0002

ទំងន់ទំនិញ 24Kg
បណ្តោយ 44 x កំពស់ 55 x ទទឹង123 cm
ទ្រងន់បាន120Kg

អាចបត់ទៅតូចដាក់ឡានបាន មានកន្ថោរនៅក្រោម

មានខ្នោយ

*មានសេវាដឹកនិងដំឡើងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។​

H/P: 081/011/068 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99
www.lysupply99.com
#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ