ឧបករណ៍រៀនដើរមិនអោយដួល(កុមារ)
ឧបករណ៍រៀនដើរមិនអោយដួល(កុមារ)

ឧបករណ៍រៀនដើរមិនអោយដួល(កុមារ)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

ឧបករណ៍រៀនដើរមិនអោយដួល(កុមារ)

MCE-04-0023

មានកង់8 ទប់មិនអោយដួល
អាចសារ៉េកំពស់ឡើងចុះបាន
សារ៉េកន្លែងដៃរីករួមបាន
មានក្តារសម្រាប់អង្គុយសម្រាក
បណ្តោយ 109cm * ទទឹង92cm *កំពស់ cm
ទំងន់ទំនិញ: 13.4Kg
ទ្រទំងន់បាន: 100Kg
សម្រាប់មនុស្សដែលមានកំពស់ 85-145cm

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99