រទេះរុញកូនក្មេង Child Wheelchair
រទេះរុញកូនក្មេង Child Wheelchair
រទេះរុញកូនក្មេង Child Wheelchair

រទេះរុញកូនក្មេង Child Wheelchair

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញកូនក្មេង Child Wheelchair

MCE-02-0016 

ទំងន់រទះៈ14Kg

ទំងន់ទ្រអ្នកជំងឺបានៈ 1០០Kg
ទំហំដំឡើងរទេះហើយៈ បណ្តោយ93  x កំពស់85  x ទទឹង53 cm

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ