កៅអីកន្ថោរ  Commode Chair
កៅអីកន្ថោរ  Commode Chair

កៅអីកន្ថោរ Commode Chair

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Commode Chair កៅអីកន្ថោរ

MCE-05-0012

ទំងន់ទំនិញ 4.3Kg
បណ្តោយ 53 x កំពស់ 44 x ទទឹង50 cm

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99