រទេះរុញកន្ថោរជ្រុង Wheelchair Commode WC
រទេះរុញកន្ថោរជ្រុង Wheelchair Commode WC

រទេះរុញកន្ថោរជ្រុង Wheelchair Commode WC

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

រទេះរុញកន្ថោរជ្រុង Wheelchair Commode WC

MCE-02-0010

ទំងន់ទំនិញ 19Kg

បណ្តោយ 91 x កំពស់ 87 x ទទឹង63 cm
ទ្រងន់បាន100Kg

Phone    : 081/011 308090
Telegram: https://t.me/lysupply99

Facebook: https://www.facebook.com/lysupply99


#គ្រែអ្នកជំងឺ #គ្រែពេទ្យ #រទេះរុញអូតូ និង#ឈើច្រត់មានច្រើនម៉ូត ទំនើបៗ